Srpski English Deutsch

INVESTICIJE I RAZVOJ

U cilju povećanja obima proizvodnje, proširenja asortimana proizvoda i boljeg zadovoljavanja potreba tržišta, kao i stvaranja adekvatnog radnog ambijenta realizovan je u 2002. godini investicioni program izgradnje nove proizvodne hale od 1.500 m2 sa potrebnom opremom, gde je posebno tretirana finalna obrada, -postrojenje za pripremu- "prep stranica", i kabina za bojenje (16x5 m). Pored proizvodne hale izgrađena je i upravna zgrada od 450 m2.

Realizacijom ove investicije stvoreni su uslovi za povećanje obima proizvodnje na 500 jedinica godišnje, zapošljavanje novih radnika, dalje podizanje kvaliteta proizvodnje, uvođenje standarda ISO 9001 i povoljan ambijent za ulaganje naših ino-partnera u zajedničke poslove i ekskluzivnu proizvodnju specifičnih tipova nadgradnji, kako za potrebe našeg tržišta tako i zemalja u okruženju.

U 2003. godini, u cilju podizanja tehnološkog nivoa proizvodnje, nastavlja se ulaganje u opremu (kranovi, mašina za sečenje profila, transportna sredstva, alati i drugo), koja je neophodna za dalju razvoj proizvodnje. Početkom 2004. godine puštena je u rad nova linija za proizvodnju termoizolacionih panela namenjenih kako za proizvodnju nadgradnji, tako i za izvoz.

2010 godine smo realizovali novu investiciju u kojoj smo povećali ili možemo reći duplirali proizvodne kapacitete na 1200 jedinica godišnje. Pored proizvodnih hala izgradili smo novu halu za proizvodnju panela, kupili najmodernije postrojenje za peskarenje čeličnim opiljcima dimenzija 19x5x5 metara gde u kombinaciji sa najsavremenijom lakirnicom istih dimenzija koji su prilagođeni za farbanje sa bojama na vodenoj bazi I pečenjem boje na 80 stepeni gde se postiže vrhunski kvalitet proizvoda.