Srpski English Deutsch

Kiperske nadgradnje

Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje Kiperske nadgradnje

Od januara 2006. godine A.D. "EMA" je počela sa montažom kiperskih nadgradnji . Montaža se vrši po proverenoj tehnologiji i od potpuno ivisokokvalitetnih materijala materijal, tako da domaćem tržištu nudimo proizvod izuzetnog kvaliteta po značajno nižim cenama od drugih proizvođača koji su kvalitativno najmanje jednaki proizvodima drugih evropskih proizvođača Hidraulika koja se ugrađuje u kipere je italijanska:
BINOTI
PENTA
MARIZ

Kiperske nadgranje se dele prema:

 • 1. Načinu kipovanja na:
  • • Jednostrane (zadnje)
  • • Trostrane
 • 2. Veličini na:
  • • Male
  • • Srednje
  • • Velike

Mali

Mali kiperi se ugrađuju na vozilima bruto mase od 3,5 t do 6,5 t sa međuosovinskim rastojanjem od 3.550 mm. Korisna zapremina im se kreće od 2,1 m3 do 3,0 m3. Masa im je od 580 kg do 720 kg. Međušasija je od čeličnih profila u boji RAL 7021 (prah). Nadgradnja je čelična sa podom od čeličnog lima debljine 3 mm i oborivim bočnim stranicama visine 400 mm izrađene od hladnovaljanih čeličnih limova debljine 2 mm u boji RAL 9007 (prah), a kao opcional se mogu dobiti i aluminijumske oborive stranice. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje. U standardnu opremu spadaju: Kabinska zaštita, alatni sanduk, PVC blatobrani i zaštitna mreža za zadnja svetla. Mali kiperi su uvek trostrani, pa je i cilindar postavljen ispod nadgradnje. Farbanje u boji po izboru je opcional. Pogon može biti električni i mehanički. Snaga kipovanja je ista, a električni sistem je jednostavniji i jeftiniji.

Srednji

Srednji kiperi (tzv. putni kiperi) se ugrađuju na vozilima bruto mase od 7,5 t do 26 t (4x2, 4x4, 6x2, 6x4) sa manjim međuosovinskim rastojanjima. Korisna zapremina im je od 4 m3 do 11 m3. Međušasija je od čeličnih profila obojenih u boju šasije vozila. Nadgradnja je čelična s podom od čeličnog lima debljine 4 do 5 mm i čeličnim bočnim stranicama od čeličnog lima debljine 2,5 mm sa mogućnošću otvaranja gore-dole. Stranice zavisno od dužine mogu biti jednodelne i dvodelne. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje. Nadgradnja se boji u boju po želji kupca. U standardnu opremu spadaju: Kabinska zaštita, alatni sanduk, PVC blatobrani. Ova vrsta nadgradnje se najviše koristi za transport lakih materijala (pesak, zemlja i slično) i predviđena je za oko 20 kipovanja dnevno.

Veliki

Veliki zadnji I trostrani kiper je kao što smo rekli jednostrani (zadnji) kiper koji se koristi za transport peska, šljunka, asfalta, zemlje i sličnog materijala i predviđena je za oko 50 kipovanja dnevno. Međušasija je od čeličnih profila obojenih u boju šasije vozila. Četvrtasta nadgradnja je čelična s podom od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 450 (HARDOX 450) debljine 8 mm i bočnim stranicama od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 400 (HARDOX 400) debljine 5 mm. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje. Nadgradnja se boji u boju po želji kupca. Donje uzdužne ivice nadgradnje su sa unutračnje strane zatvorene sa uzdužnom čeličnom trakom pod uglom od 450, tako da se gubi ugao od 900 koji je nepovoljan za istovar tereta.

Kiper je kao što smo rekli trostrani koji se koristi za transport peska, šljunka, asfalta, zemlje i sličnog materijala i predviđena je za oko 50 kipovanja dnevno. Međušasija je od čeličnih profila obojenih u boju šasije vozila. Četvrtasta nadgradnja je čelična s podom od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 450 (HARDOX 450) debljine 8 mm i bočnim stranicama od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 400 (HARDOX 400) debljine 5 mm. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje. Nadgradnja se boji u boju po želji kupca.

Ovalni kiper je kao što smo rekli jednostrani (zadnji) kiper koji se koristi za transport peska, šljunka, asfalta, zemlje i sličnog materijala i predviđena je za oko 50 kipovanja dnevno. Međušasija je od čeličnih profila obojenih u boju šasije vozila. Half-pipe nadgradnja je čelična s podom od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 450 (HARDOX 450) debljine 8 mm i bočnim stranicama od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 400 (HARDOX 400) debljine 5 mm. Zaobljeni deo stranica je od visoko abrazivnog čeličnog lima velike zatezne čvrstoće i tvrdoće HB 400 (HARDOX 400) debljine 6 mm. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje. Nadgradnja se boji u boju po želji kupca.