Srpski English Deutsch

Lake aluminijumske nadgradnje za transport pića

Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića Nadgradnje za transport pića

Lake aluminijumske nadgradnje za transport pića u "Uni Light", "Drink Light" i "Drink Magnum" verziji namenjene su za transport pića na paletama i drugih vrsta roba na paletama na koje ne utice vlaga.

Osnovna prednost ovih vrsta nadgradnji u odnosu na sve ostale je veoma brza i laka manipulacija sa robom. Konstrukciju aluminijumskih nadgradnji čine uvozni montažni setovi. Ovako proizvedene aluminijumske nadgradnje su nezamenljive u transportu pića u šta ćete se najbolje uveriti kroz eksploataciju "EMA" lakih aluminijumskih nadgradnji.

DRINK LIGHT verzija:

 • - Prednji i zadnji zid: Fiksni, sa čelicnim ramom, aluminijumskim panelima i tablama od špera debljine 20 mm, sa unutrašnje strane.
 • - Krov: Fiksni, aluminijumski-jednodelni, ojačan sa poprečnim traverzama.
 • - Bočne strane: Specijalna "Drink Light" zavesa od ceradnog platna (900 g/m2), sa stabilizacionim lakim aluminijumskim vertikalnim panelima, lakim aluminijumskim profilnim šinama za vođenje bočnih panela i cerade na obe strane, i kugličnim ležajevima za vođenje na vrhu i pod.
 • - Pod: ravan pod je izrađen od višeslojnog vodootpornog špera.

PODKROVNA VERZIJA "UNI LIGHT":

 • - Fiksni prednji i zadnji panel, od aluminijumskih profila debljine 25 mm.
 • - Aluminijumski krov sa krovnim arnjevima.
 • - Bočne strane bez srednjeg stuba, sa mogućnošcu otvaranja i to: donjeg panela visine 750 mm na dole, i gornjeg panela visine 1.350 mm na gore - pod krov (otvaranje gornjeg panela je automatsko sa otvaranjem - spuštanjem donjeg panela)
 • - Pod kofera je od višeslojnog vodootpornog špera.

NADKROVNA VERZIJA "UNI LIGHT":

 • - Prednji i zadnji zid: fiksni - kompletno napravljen od aluminijuma debljine 25 mm.
 • - Bočni paneli: pokretni paneli sa mehanizmom za zaključavanje.
 • - Oscilujući zidni mehanizam: Potiskivanjem donjeg panela gornji se automatski diže i prelazi preko krova kamionske nadgradnje. Nadkrovni mehanizam otrvaranja funkcioniše preko specijalnog prenosnog zupčanika koji se sastoji od poluga i neophodnih deflekcionih valjaka.
 • - Stubovi: montiraju se u uglovima, galvanizirani su i nisu pokretni.
 • - Plafon: Ravan aluminijumski pod oivičen lakim obodnim ramom.
 • - Pod kofera je od višeslojnog vodootpornog špera.

DRINK MAGNUM verzija:

 • - Prednji i zadnji zid: Fiksni, sa čelicnim ramom, aluminijumskim panelima debljine 25 mm.
 • - Krov: Fiksni, jednodelni, sa bočnim aluminijumskim L profilima 80x190, pokriven belim poliesterom debljine 2 mm, ojačan sa poprečnim traverzama.
 • - Bočne strane: Specijalna "Drink Magnum" roll-up cerada od ceradnog platna (900 g/m˛), koja se pokreće (gore-dole) pomoću elektromotora (2 napred i 2 pozadi). Zabravljivanje cerade se postiže preko polužnog mehanizma u obodnoj lajsni.
 • - Pod: ravan pod je izrađen od višeslojnog vodootpornog špera.

Standardnu opremu ovih nadgradnji čine:

 • - Zadnji odbojnik,
 • - Gabaritna svetla i oznake tipa nadgradnje i proizvodača,
 • - Nadgradnja u željenoj boji,
Dodatnu opremu izolovanih nadgradnji čine:
 • - Vertikalni ili horizontalni razdeljivači tereta sa nosačima,
 • - Sanduk za alat,
 • - Blatobrani od PVC-a s čeličnim pocinkovanim nosačima sa zavesicama ,
 • - Preklopna bočna zaštita od podletanja od aluminijumskih kutijastih prifila sa čeličnim pocinkovanim nosačima,
 • - Priprema za ugradnju hidrolifta,
 • - Natpis na bočnim stranama,
 • - Krovni spojler na kabini vozila,
 • - i drugo.

Veza izolovane nadgradnje za šasiju vozila ostvaruje se preko pomoćne međušasije pomoću međušasije izrađene od čeličnih profila protiv korozije zaštićenih toplocinkovanjem. Gabariti nadgradnji su prilagodeni tehnickim karakteristikama vozila, a po želji kupca dodatno ugrađujemo hidraulične podizne platforme raznih nosivosti koje mogu imati i ulogu zadnjih vrata.