Srpski English Deutsch

Lako izolacione nadgradnje za transport raznih vrsta roba

    NOVI DIZAJN

Lakoizolacione nadgradnje novi dizajn Lakoizolacione nadgradnje novi dizajn Lakoizolacione nadgradnje novi dizajn Lakoizolacione nadgradnje novi dizajn Lakoizolacione nadgradnje novi dizajn

Lakoizolacione nadgradnje namenjene su za transport raznih vrsta roba kod kojih je potrebno sprečiti atmosferski uticaj u toku transporta. Konstrukciju lakoizolovanih nadgradnji čine izolacioni paneli u sendvič izvođenju, sa izolacionim jezgrom od tvrde "styrofoam" pene i spoljnim laminatnim oblogama od plastike "PECOLIT". Ovako proizvedeni izolacioni paneli su se pokazali kao najbolji u odnosu na druge koji se koriste u prozvodnji rashladnih komora, u šta ćete se najbolje uveriti kroz eksploataciju "EMA" nadgradnji.

Tip "EMA" nadgradnje koja spadaja u ovu kategoriju je NDG EP 34/34 Pod kod ovih nadgradnji je izrađen od vodootpornog špera čija debljina zavisi od vrste tereta koji se transportuje. Svi spojevi sa spoljašnje i unutrašnje strane su dodatno ojačani aluminijumskim "L" profilima.

Nadgradnje su standardno opremljene sa:

 • - Zadnja dvokrilna vrata sa galanterijom od nerđajućeg čelika,
 • - Oluci za odvod vode preko vrata,
 • - Zadnji odbojnici od udara viljuškara,
 • - Nogostupi i rucice za pristup,
 • - Gabaritna svetla i oznake tipa nadgradnje i proizvodaca,
 • - Unutrašnja rasveta sa kabinskom kontrolom,
Dodatnu opremu izolovanih nadgradnji čine:
 • - Bočna vrata,
 • - Vertikalni ili horizontalni razdeljivači tereta sa nosačima,
 • - Sanduk za alat,
 • - Blatobrani od PVC-a s čeličnim pocinkovanim nosačima sa zavesicama,
 • - Preklopna bočna zaštita od podletanja od aluminijumskih kutijastih prifila sa čeličnim pocinkovanim nosačima,
 • - Priprema za ugradnju hidrolifta,
 • - Nadgradnja u željenoj boji,
 • - Natpis na bočnim stranama,
 • - Krovni spojler na kabini vozila,
 • - i drugo.

Spoljne površine nadgradnje obojene su belom bojom. Veza izolovane nadgradnje za šasiju vozila ostvaruje se preko pomoćne međušasije pomoću međušasije izrađene od čeličnih profila protiv korozije zaštićenih toplocinkovanjem. Gbariti rashladnih nadgradnji su prilagođeni tehničkim karakteristikama vozila, a po želji kupca dodatno ugrađujemo hidraulične podižuće platforme "HIDROLIFT" kao i drugu opremu.

    STARI DIZAJN

Lakoizolacione nadgradnje Lakoizolacione nadgradnje Lakoizolacione nadgradnje Lakoizolacione nadgradnje