Srpski English Deutsch

Izolovane nadgradnje za transport smrznutih proizvoda "SLADOLEDARA"

Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara Sladoledara

Izolovana nadgradnja za transport sladoleda i smrznutih proizvoda "SLADOLEDARA" namenjena je za održavanje temperaturnog režima od -33oC izrađena je od termoizolacionih panela debljine 130 mm sa izotermalnim koeficijentom: K=0,18 ÷ 0,20 W/m2K.

Bočna vrata:
broj bočnih vrata zavisi od potreba i dimenzija nadgradnje. Najčešće dimenzije vrata su 650x1.250 mm, kompletno sa ramom. Vrata su opremljena sa duplim gumenim vakum zaptivkama.

Zadnji panel:
može biti sa i bez zadnjih vrata.

Unutrašnja oprema:
Termometar postavljen na zid komore, centralni sistem bravljenja vrata, unutrašnja rasveta.

Spoljna oprema:
Gabaritna svetla 2+2, bočna gabaritna svetla, zadnji jednodelni branik, plastični blatobrani za zadnju osovinu sa zavesicama, bočna platforma za pristup komori i bočnu zaštitu od podletanja, gumeni odbojnici sa zadnje strane.

Spoljno farbanje:
Nadgradnja je završno u beloj boji.

Pomoćna međušasija:
Izrađena je od čeličnih profila, od korozijem zaštićena postupkom toplog cinkovanja.

Rashlada:
Željena temperatura se postiže pomoću eutektik ploča (akumulatora hladnoće) postavljenih na plafonu i prednjem zidu komore.

Rashladna jedinica:
Van komore, fiksirana za pomoćnu međušasiju, kompresor sa utičnicom za struju 380V/50Hz.

Rashladni gas:
R507 ekološki gas CFC, ne ugrožava čovekovu sredinu, primena bez vremenskog ograničenja, odgovara međunarodnim zakonima.